Projekt realizuje fundacja Neli – The Adventure starts Here Foundation. Zadanie publiczne pn. Obiekty zielono-błękitnej infrastruktury jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Obiekty zielono-błękitnej infrastruktury

Szybki rozwój wielu polskich miast wywiera coraz bardziej intensywny wpływ na środowisko niezurbanizowane. Zarówno miasta jak i ich mieszkańcy każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom takim jam zanieczyszczenia powietrza, niedobory wody czy powolne zanikanie naturalnych siedlisk zwierząt. Receptom przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w miastach są obiekty zielono-błękitnej infrastruktury. Zapraszamy Was do zapoznania się z elementami zielono-błękitnej infrastruktury i korzyściom jakie za sobą niosą! 🙂

Tematy odcinków

Stawy retencyjne, niecki retencyjne

Zielone przystanki, dachy, fasady i ściany.

Rowy bioretencyjne. Rowy inflitracyjne, ogrody deszczowe.

Obiekty zielono-błękitnej infrastruktury

Projekt realizuje fundacja Neli – The Adventure starts Here Foundation. Zadanie publiczne pn. Obiekty zielono-błękitnej infrastruktury jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.