STACJA BADAWCZA NELI NA KOSTARYCE

FUNDACJA BĘDZIE PROWADZIĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE W STACJI BADAWCZEJ NELI NA KOSTARYCE udostępnionej grzecznościowo przez Nelę FUNDACJI i DZIECIOM 

Kostaryka charakteryzującej się bardzo dużą bioróżnorodnością.

Występuje tam ponad 500.000 gatunków zwierząt, jest to prawie 4 % wszystkich znanych gatunków na całym świecie. 

Z około 4800 gatunków ssaków na świecie 200 można spotkać na Kostaryce. Występują tutaj między innymi: leniwce, małpy, tapirowate, pekari, pancerniki, nietoperze, dydelfowate, jeleniowate, jaguar amerykański, ocelot, ostronos rudy, szop pracz, mrówkojad czy paka nizinna.

 

Ponad 27% powierzchni Kostaryki jest chroniona poprzez parki narodowe, rezerwaty przyrody czy inne formy ochrony środowiska naturalnego. Rząd Kostaryki podejmuje działania w celu ochrony bioróżnorodności.

Na Kostaryce występuje bardzo bogata flora, licząca ponad 9000 gatunków roślin – około 800 gatunków paproci – więcej niż w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku razem wziętych oraz ponad 1400 przedstawicieli rodziny storczykowatych.

 Niektóre gatunki paproci są pnące, których długie liście mogą sięgać do 20 metrów w górę.

Setki gatunków tych zwierząt jest endemicznych dla Kostaryki, co oznacza, że nie występują nigdzie indziej na Ziemi.

Należą do nich liczne żabowate, węże, jaszczurki, gofferowate, myszowate, ryby oraz ptaki.

Na Kostaryce występuje około 1251 gatunków motyli dziennych i co najmniej 8000 gatunków ciem.

 Motyle występują przez cały rok, ale są bardziej aktywne w czasie pory deszczowej. 9% znanych gatunków motyli na świecie żyje na Kostaryce.

 

Baza badawcza Neli to miejsce, w którym będzie mieszać się środowisko młodych badaczy – dzieci oraz poważnych naukowców, którzy w specjalnych projektach dziecięco-naukowych będą wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Zapraszamy do współpracy weterynarzy, biologów, przyrodników oraz innych naukowców, badaczy i odkrywców, fascynatów świata zwierząt oraz instytucje i podmioty zainteresowane wzięciem udziału w projekcie.