Fundacja realizuje zadanie publiczne w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego.

OPOLSKIE

Kompendium wiedzy o prawie ochrony środowiska

– dla szkół, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

Fundacja realizuje zadanie publiczne w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego.

Kompendium będzie zawierało część opisową oraz graficzną, która z kolei ułatwi zapoznanie się z materią.

Punkt 1

ocena oddziaływania na środowisko

Punkt 2

planowanie gospodarki leśnej

Punkt 3

interwencje związane z niszczeniem środowiska i przyrody

Punkt 4

planowanie i prowadzenie inwestycji

Punkt 5

tworzenie nowych form ochrony przyrody

Podsumowanie

punktów

W trosce o środowisko naturalne,

publikacja będzie dostępna w formie elektronicznej. Publikacja będzie do pobrania nieodpłatnie.

Fundacja opracuje Kompendium wiedzy o prawie ochrony środowiska

którego przedmiotem będą regulacje prawne odnoszące się do prawa ochrony środowiska. Powyższe regulacje cechują się dużym rozproszeniem (wielość aktów prawnych), co nie sprzyja temu, aby była to materia łatwa i dostępna. Kompendium będzie stanowiło około 30 stron praktycznej, usystematyzowanej wiedzy prawniczej dotyczącej ochrony środowiska. Celem Fundacji jest stworzenie publikacji uniwersalnej, czyli takiej, z której będą mogły skorzystać zarówno dzieci i młodzież (wsparcie do zajęć lekcyjnych), jak również dorośli i seniorzy.

Zapraszamy już wkrótce!