Fundacja realizuje zadanie publiczne w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego.

Kompendium zawiera część opisową
oraz graficzną, która ułatwia zapoznanie się z materią.

Co w kompendium?

ocena oddziaływania na środowisko

Co w kompendium?

planowanie gospodarki leśnej

Co w kompendium?

interwencje związane z niszczeniem środowiska i przyrody

Co w kompendium?

planowanie i prowadzenie inwestycji

Co w kompendium?

tworzenie nowych form ochrony przyrody

Kompendium wiedzy

CZYM ZAJMUJE SIĘ STRAŻNIK

PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ?

Dlaczego las tak właśnie wygląda?

EWALUACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

W trosce o środowisko naturalne,

publikacja jest dostępna w formie elektronicznej.

Fundacja realizuje zadanie publiczne w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego.