Dlaczego las tak właśnie wygląda?

30 lis 2022 | Blog

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak wygląda las i dlaczego wygląda w taki właśnie sposób? Jakie zasady panują w lesie i co nam wolno, a co jest zabronione? 

Czy człowiek może wpływać na wygląd lasu?

Wygląd lasu nie jest do końca przypadkowy. Lasy co prawda porastają nasze ziemie od dawien dawna, ale od pewnego czasu człowiek włączył się w planowanie ich wyglądu. Było to konieczne, aby je chronić, ustalić zasady pozyskiwania drewna z lasu oraz zasady sadzenia młodych drzew. Zasady wyglądu lasów są określane w dokumencie, który nazywa się planem urządzania lasu.

Plan urządzania lasu

Takie plany są sporządzane na kolejne 10 lat. Aby przygotować taki plan należy najpierw obejrzeć dokładnie las, zrobić spis drzew i ocenić w jakim stanie jest las, czy drzewa są zdrowe, ile mają lat, jakie gatunki występują na danym terenie oraz zebrać wszelkie inne informacje, które eksperci uznają za istotne, aby dobrze zaplanować przyszłość lasu w perspektywie najbliższego dziesięciolecia.

Lasy państwowe, a lasy prywatne

Lasy do których z reguły chodzimy to lasy państwowe. Każdy z nas może do nich wchodzić i po nich spacerować (jeżeli nie ma jakiś ograniczeń). Obowiązują nas jednak pewne zasady, swego rodzaju leśny savoir-vivre, którego naruszenie może skutkować karą.

Nie znaczy to jednak, że właściciele lasów prywatnych nie mają obowiązków i zakazów, bo o lasy trzeba dbać.

Przykładowo zgodnie z art. 158 § 1 ustawy Kodeks Wykroczeń: Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzania lasu, uproszczonym planem urządzania lasu, lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.

To oznacza, że nawet jeżeli ktoś jest właścicielem lasu lub tylko jego posiadaczem (na przykład dzierżawi las) to nie może wyciąć z niego drzewa niezgodnie z planem urządzania lasu, uproszczonym planem urządzania lasu, lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, gdyż będzie podlegał karze. 

Trzeba też zwrócić uwagę i odróżnić słowo „drzewo” od „drewno”. Gdyż w dalszej części w/w przepisu czytamy, iż te same zasady dotyczą właściciela lub posiadacza lasu w zakresie pozyskiwania
 z tego lasu drewna. W dalszej części w/w przepisu, a mianowicie w § 2 czytamy, iż: W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna. To oznacza, że nawet jeżeli zostanie nałożona kara, to i tak sąd orzeknie, że pozyskane w taki nielegalny sposób drewno przepadnie. Czyli ujmując powyższą sytuację kazuistycznie i przekładając na przykład sytuacyjny – jeżeli ktoś jest na przykład właścicielem lasu to nie może bez spełnienia przesłanek wymaganymi przepisami prawa wyciąć drzewa. Gospodarka leśna polega więc na właściwym planowaniu działań na podstawie danych zebranych przez specjalistów. Zgodnie z definicją ustawową, jest to: (…) działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;

Czy można zbierać w lesie grzyby?

Zbieranie grzybów to w Polsce tradycja. Wiele osób nie wyobraża sobie jesieni bez spacerów po lesie i rozglądania się za podgrzybkami. Zaskoczeniem może więc być informacja, że w niektórych krajach (na przykład we Włoszech) „spontaniczne”, jak to nazywają zbieranie grzybów jest dozwolone tylko, jeżeli wykupi się w tym celu „upoważnienie do zbierania grzybów”. Jak to wygląda w Polsce? Można się o tym dowiedzieć z dalszej części publikacji dostępnej na stronie: www.fundacjaneli.org/kompendium-wiedzy. Stan prawny na dzień 1 październik 2022.

Zachęcamy szkoły do zapoznania się z publikacją i pobrania, jako materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Fundacja The Adventure starts Here Foundation realizuje zadanie publiczne w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego.

Mogą Ci się spodobać również: